ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את ה

פסוק זה עוסק אחרי מכת חושך

כתב שהשם קרא למשה כשבמכות האחרות היה כתוב למשה ואהרן

הכלי יקר מסביר; שה ידע מתי שנולד משה נמלאה כל הבית אורה

ושהיה סימן לעתיד שהיה לו סגולה להביא אור במקום חשך . -שבת שלום